poster-7-11-22

“เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีก”

         ขอเรียนเชิญทุกท่านรวมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา7-Eleven” โดยคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 – 17.00… Read more »

cropped-logo-สมาคม.jpg

ประกาศงดจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปี 2559

สมาคมเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศงดการจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ อาจารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเลื่อนพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ในงานคืนสู่เหย้าประจำปี 2560 แทน เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยให้กับการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Untitled-3

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา 2559

           สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญชวนทุกท่านรวมบริจาคเงินทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ที่เดือนร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตได้รับโอกาสในการพัฒนาและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

ภาพทำเว็บ

ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2559

     ตามที่สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสรรหานิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อสาธารณชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นแยกตามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559  

โบลิ่การกุศล

โบลิ่งการกุศล ประจำปี 2559

ก็จบไปเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2559 ในวัน อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ Blue-O Rhythm and Bowl เมเจอร์ รัชโยธิน ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีอะไรบกพร่องหรือไม่ดีในส่วนของการจัดงานแข่งขันก็ขออภัยด้วย พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ

cropped-logo-สมาคม.jpg

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2558

      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำหนดให้จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ1 สมาคมฯจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558และพิธีเปิดศูนย์ “นวัตกรรมสร้างสรรค์แสดฟ้าเหนือนภา ต้นกล้านนทรี” ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

Untitled-1

นวัตกรรมสร้างสรรค์ แสดฟ้าเหนือนภา ต้นกล้านนทรี

  โครงการ “ นวัตกรรมสร้างสรรค์ แสดฟ้าเหนือนภา ต้นกล้านนทรี ” เรามาร่วมกันสร้าง  “นักคิดรุ่นใหม่หัวใจเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ” สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) “รู้ทันเทคโนโลยี  เป็นเลิศทางวิชาการ  จุดประกายความคิดสร้างสรรค์” 30 มีนาคม 2559 17.30 ณ หน้าห้อง EC5115 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศษสตร์            … Read more »

ค่ายอาสา1.1

ค่ายอาสา ABEC #1

ค่ายอาสา ABEC # 1                 ขอเชิญนิสิตและศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณฺ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า และของใช้ต่าง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน น้องๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง จ.ชัยนาท วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม… Read more »