สารจากนายกสมาคมฯ

จากใจนายกสมาคมฯ

สู่ชาวเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รูปนั่ง

เรียน       คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสมาชิกรุ่นพี่ เพื่อน และน้องๆ ที่เคารพรักทุกท่าน

             ผมขอขอบคุณที่กรุณาเลือกผมรับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้อีกครั้ง ซึ่งเมื่อครบวาระนี้ ผมขอฝากทุกท่านได้ช่วยพิจาณาผู้ที่เหมาะสมและมีจิตอาสาได้มาทำหน้าที่แทนต่อไป ทั้งนี้เพื่อความเป็นปึกแผ่นและจรรโลงงานคืนสู่เหย้าประจำปี และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ชื่อเสียงของบัณฑิตที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจทั้งในอดีต และ ปัจจุบันสืบไป  แม้เราจะเติบโตและแยกเป็นสองคณะ แต่ความสัมพันธ์ของเราก็ยังคงแนบแน่นเช่นเดิม

             วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สมาคมฯของเราดำเนินการมาตลอดก็คือ รุ่นพี่ที่มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนิสิตปัจจุบัน ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจเรียนดี เป็นการสร้างรากฐานให้เยาวชนของเรารุ่นน้องๆ ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีโอกาสเป็นผู้นำของครอบครัวและสังคมที่ดีต่อไป

           งานมุทิตาจิตกับคณาจารย์ผู้อาวุโส และมีพระคุณยิ่งต่อพวกเรา ก็ยังคงเป็นรายการแรกเช่นเดิม  เชื่อมั่นว่าศิษย์เก่าที่ระลึกถึงคณาจารย์ผู้อาวุโสเหล่านี้จะมาร่วมรับพรอันประเสริฐพร้อมมอบกำลังและพลังอันอบอุ่นของชาวเราแด่ท่านด้วย

            สุดท้ายนี้ผมในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ยังต้องการความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่าของเราทุกคนในการจัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี  ซึ่งอยากได้รับความร่วมมือด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ให้สมาคมฯในการจัดงานและทำกิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น จากศิษย์เก่าดีเด่นทุกรุ่นทุกคน เพื่อความสมบูรณ์ของงานแห่งคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอันเป็นที่รักของเราทุกคน