เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2558

ebaaeco   MaramMon, 28 Mar 2016 02:13:25 +00002016-03-28T02:13:25+00:0002 20, 2016   No Comments on เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2558

      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำหนดให้จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ1 สมาคมฯจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558และพิธีเปิดศูนย์ “นวัตกรรมสร้างสรรค์แสดฟ้าเหนือนภา ต้นกล้านนทรี” ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *